Piramida Nikol Roal

Qëndra e argëtimit Blur

Bar Domial

Hotel Class

Fakulteti i Inxhinierisë së ndërtimit

Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"

Ura e tabakeve (Kevin Constuction)